Architektura & Design
Studio Architektury Wnętrz

Renata Stefania Węsierska

Widok domu zrównoważonego w stylu hi-tech od strony tarasów

Architektura zrównoważona

Architektura stanowi dziedzinę wiedzy, która wymaga doskonałej kompetencji w łączeniu teorii i praktyki dla potrzeb tworzenia imponujących i efektywnych rozwiązań. Wszystkie elementy warsztatu projektowego muszą ze sobą ściśle współpracować zarówno w celach użytecznych, jak i poznawczych. Dominujący wpływ na zrównoważone planowanie przestrzeni ma zintegrowana praca zespołu projektowego. Podejście to łączy aspekty materialne i symboliczne poprzez całokształt podejmowanych działań projektowych mających na celu restrukturyzację i integrację przestrzenną.

Kompetencje architektoniczne

Wykwalifikowany architekt specjalizujący się w zakresie projektowania architektonicznego i graficznego, posiada głębokie zrozumienie złożoności celów i uwarunkowań procesu twórczego. Ta świadomość koncentruje się na rozwijaniu estetycznej i zrównoważonej architektury aspirującej do doskonalszych rozwiązań przestrzennych wypracowanych wspólnym wysiłkiem specjalistów z pokrewnych branż. Osiągnięcie postępu jest możliwe tylko i wyłącznie poprzez efektywne rozpoznanie potrzeb indywidualnych i społecznych.
Dotychczasowa praktyka zawodowa obejmuje opracowanie wielu szczegółowych dokumentacji projektowych na każdym etapie wykonawczym procesu projektowania i budowy.

Zabytkowy posąg postaci anioła

Współpraca z klientami

W pierwszej fazie współpracy z klientem, po wstępnych konsultacjach, przygotowujemy projekt koncepcyjny identyfikujący kluczowe parametry inwestycji takie jak przeznaczenie, skala, oraz wstępne plany i schematy. Kolejnym etapem jest opracowanie szczegółowych rysunków technicznych. W tym czasie weryfikujemy kompletność i poprawność wykonywanej dokumentacji projektowej. Wspieramy naszych klientów w konkursach na dotacje unijne oraz negocjacjach z kontrahentami. Gdy projekt wchodzi w ostatnią fazę realizacji, zajmujemy się nadzorem na budowie w celu zdefiniowania wszelkich kwestii technicznych. Stała współpraca z klientami, wykonawcami i profesjonalistami jest niezbędna do utrzymania zbilansowanych kosztów, najlepszych możliwych standardów i wydajnych rozwiązań końcowych.

Aranżacja wnętrza pokoju konferencyjnego