Architektura & Design
Studio Architektury Wnętrz

Renata Stefania Węsierska

Projekt domu zrównoważonego w stylu hi-tech

Zrównoważone planowanie

W tym procesie twórczym, niezbędnymi umiejętnościami są analiza poznawcza oraz trafne definiowanie kluczowych zagadnień. W tym rozumieniu, planowanie przestrzenne wymaga kompleksowych metod pracy. Architektura wnętrz powinna integrować przestrzeń poprzez efektywne rozwiązania kompozycyjne. Zrównoważone planowanie architektoniczne ma na celu realizację istotnych celów kulturowych, społecznych i indywidualnych poprzez świadome kształtowanie przestrzeni.

Profil zawodowy Architekta

Architekt zrzeszony w Pomorskiej Okręgowej Izbie Architektów w Gdańsku posiada uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń. Skuteczny koordynator zarządza procesem budowlanym na etapie projektowym i wykonawczym.
Komunikatywny specjalista z potwierdzoną wieloletnią praktyką zawodową w zakresie projektowania architektonicznego, architektury wnętrz oraz renowacji zabytków. Posiada predyspozycje do prowadzenia zespołu projektowego i sprawnej organizacji współpracy projektantów, inżynierów i wykonawców. Kwalifikacje powyższe łączą się z umiejętnościami programowymi, wiedzą techniczną i praktyką w efektywnym zarządzaniu projektami.

Pomorska Okręgowa Izba Architektów w Gdańsku

w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

Politechnika Gdańska

Wydział Architektury

Kierunek Architektura i Urbanistyka

– AutoCAD
– SketchUp + V-Ray
– ArchiCAD
– Artlantis Studio
– Adobe Photoshop
– Micro Station
– 3D Max Studio
– Revit
– Kosztorysowanie budowlane
– Oprogramowanie do sporządzania certyfikatów energetycznych
– Inne programy do projektowania architektonicznego i graficznego

Polski

English

Русский

Deutsch

עברית

Projekt koncepcyjny budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Projektowanie i realizacja inwestycji

Bieżące zobowiązania obejmują projekty dofinansowywane z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych mające na celu zwiększenie udziału energii odnawialnej i wspierające przejście na bardziej innowacyjne i energooszczędne systemy w sektorze publicznym i prywatnym. Zajmujemy się również zarządzaniem projektami i realizacją inwestycji w dziedzinach architektury wnętrz budynków hotelowych i komercyjnych oraz kompleksowej rewitalizacji obiektów zabytkowych.

Aranżacja przestrzeni biurowej z salą konferencyjną