Pracownia

Architektura & Design

Czarne pasy

Projektowanie wnętrz

Niezbędnymi umiejętnościami w tym procesie twórczym są analiza rozpoznawcza oraz definiowanie kluczowych zagadnień połączone z solidną wiedzą zawodową. W tym rozumieniu, planowanie przestrzenne wymaga zintegrowanych metod pracy. Architektura powinna współtworzyć przestrzeń poprzez efektywne rozwiązania projektowe. Zrównoważone planowanie ma na celu rozwijanie celów zarówno kulturowych, jak i indywidualnych.

Pomorska Okręgowa Izba Architektów w Gdańsku

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

Politechnika Gdańska, Wydział Architektury, Kierunek Architektura i Urbanistyka

Zobacz studium przypadku →

Białe obramowanie

Profil zawodowy

Architekt zrzeszony w Pomorskiej Okręgowej Izbie Architektów w Gdańsku posiada uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń. Skuteczny koordynator zarządza procesem budowlanym na etapie projektowym i wykonawczym.
Komunikatywny specjalista z potwierdzoną wieloletnią praktyką zawodową w zakresie projektowania architektonicznego, architektury krajobrazu oraz konserwacji zabytków. Posiada predyspozycje do prowadzenia zespołu projektowego i organizacji współpracy projektantów, inżynierów i wykonawców. Kwalifikacje powyższe łączą się z umiejętnościami programowymi, wiedzą techniczną i praktyką w efektywnym zarządzaniu projektami.

Zobacz studium przypadku →

Czarne pasy

Aktualna specjalizacja

Bieżące zobowiązania obejmują projekty dofinansowywane z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych mające na celu zwiększenie udziału energii odnawialnej i wspierające przejście na bardziej innowacyjne i energooszczędne systemy. Zajmujemy się również zarządzaniem projektami i nadzorem nad inwestycjami związanymi z architekturą mieszkaniową, wystrojem wnętrz oraz rewitalizacją obiektów o charakterze zabytkowym.

Zobacz studium przypadku →

Białe obramowanie

Programy

 • AutoCAD
 • SketchUp + V-Ray
 • ArchiCAD
 • Artlantis Studio
 • Adobe Photoshop
 • Micro Station
 • 3D Max Studio
 • Revit
 • Kosztorysowanie budowlane
 • Oprogramowanie do sporządzania certyfikatów energetycznych
 • Inne programy do projektowania architektonicznego i graficznego

Zobacz studium przypadku →